Skip to content

Scope 10 Keuring 

 

Scope 10 Inspectie

Laat uw elektrische installaties keuren volgens de SCIOS Scope 10 norm.

Branden ontstaan vaak door onveilige situaties in elektrische installaties of aanverwante apparatuur. Veel verzekeringsmaatschappijen eisen daarom een SCIOS Scope 10 keuring. Daarnaast vereist de Wettelijke Zorgplicht dat werknemers en bezoekers een veilige werkomgeving hebben. Periodieke controles kunnen hierbij helpen om potentiële risico’s te voorkomen. Met een SCIOS Scope 10 keuring waarborgt u de veiligheid van de elektrische installaties in uw gebouwen. In dit geval geldt opnieuw: voorkomen is beter dan genezen. 
De Scope 10 inspectie is ontwikkeld door de Stichting SCIOS, die fungeert als een brancheorganisatie die verantwoordelijk is voor certificatieregelingen met betrekking tot elektrische apparatuur.

Scope 10 keuring
Scope 10 inspectie

Een Scope 10 keuring omvat de volgende stappen:

  1. Een gecertificeerde inspecteur beoordeelt zowel de elektrische installatie als de daarop aangesloten apparatuur. Hierbij wordt gecontroleerd op mogelijk oneigenlijk gebruik of defecten die brand kunnen veroorzaken.

  2. De keuring bestaat uit een visuele inspectie van de installatie, infraroodopnamen, metingen en beproevingen.

  3. Als uw installatie zonder gebreken wordt goedgekeurd, ontvangt u een SCIOS Scope 10 keuringsrapport.

  4. In het geval van geconstateerde gebreken ontvangt u een SCIOS Scope 10 rapport met een gedetailleerd overzicht van deze gebreken. Het is noodzakelijk deze gebreken te laten verhelpen door een erkend installatiebedrijf om een herstelverklaring te verkrijgen.

  5. Het keuringsrapport deelt u vervolgens met uw verzekeringsadviseur, waardoor u voldoet aan eventuele eisen van uw verzekeraar met betrekking tot de veiligheid van uw elektrische installaties.

Kunnen Wij iets voor je betekenen? 

Overweegt u een elektrotechnische inspectie? Laat u deskundig adviseren door onze experts! 

Inspecties, ook voor uw veiligheid