Skip to content

Scope 8 inspectie 

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie door een gecertificeerd bedrijf kent een aantal voordelen voor u als werkgever en/of installatie eigenaar:

Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe;

U voorkomt mogelijke schade.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door een verzekeraar of contractuele verplichting.

Inspecties, ook voor uw veiligheid